BUSINESS CASES

LRWA heeft in het begin van haar bestaan rondom business cases nauw samengewerkt met Tom Pissello en Paul Strassmann. Die laatste heeft grote invloed gehad op het denken binnen LRWA. Strassmann stelt al in 2002 dat de belangrijkste factor bij het bepalen of een business case succesvol zal zijn de factor mens is.  De “people/process component” telt minstens even zwaar  als de technologie component, maar moet in ieder geval in balans zijn.

close