DASHBOARDS

LRWA heeft in het bijzonder ervaring met het gebruik van dashboards binnen HR-inkoop-processen. Bij het inzetten van dashboards of klanteigen scorecards dienen cijfers aan te sluiten bij strategie of succesfactoren, bijvoorbeeld op gebieden als efficiëntie, kwaliteitsverbetering, risicovermindering of kostenverlaging.

Bij kostenverlaging kan gedacht worden aan benchmarkinformatie, zicht op de extremen/outliers, geen doublures bij inleen, leverancierscontrole. Kwaliteitsverbetering kan verkregen worden door bijvoorbeeld de KPI’s van HR en Inkoop in één overzicht te plaatsen, waardoor inzicht in processen ontstaat van recruitment tot facturatie.

Door Big Data te combineren met o.a. benchmark gegevens en eigen onderzoek kan in korte tijd een beeld worden geschetst van de huidige situatie. Deze wordt vervolgens vergeleken met de gewenste situatie uit bijvoorbeeld het business-plan. Zo worden risico’s en eventuele lacunes in capaciteit of competenties inzichtelijk.

Lees meer

DIGITALE VAARDIGHEDEN / DIGITAL SKILLS

Digitale vaardigheden spelen in iedere positie een belangrijke rol, en zijn de onderscheidende succesfactor voor een organisatie. LRWA ondersteunt organisaties en professionals op een persoonlijke manier. Bij digitale vaardigheden wordt onderscheid gemaakt in de vaardigheden van bouwers van ICT producten en diensten, diegenen die de technologie implementeren binnen een organisatie, de eindgebruikers binnen een organisatie en de burger of consument.

Iedere doelgroep vraagt om andere vaardigheden. Voor de bouwers en zij die verantwoordelijk zijn voor de implementatie kan gestart worden met een objectieve ICT assessment, gebaseerd op het e-CF Framework.

Het e-CF kan een brug vormen om voor nieuwe rollen een profiel te definiëren. Ook een opleidingsplan, dat noodzakelijk is bij de implementatie van een nieuwe technologie kan met behulp van e-CF snel opgesteld worden.

Lees meer

BUSINESS CASES

Strassmann stelt al in 2002 dat de belangrijkste factor bij het bepalen of een business case succesvol zal zijn de factor mens is. De “people/process component” weegt minstens even zwaar als de technologiecomponent, maar moet in ieder geval daarmee in balans zijn.

Dit model is ontworpen naar analogie met de behoeftenpyramide van Maslow. In de praktijk van de business cases is gebleken dat een behoefte niet kan worden gerealiseerd als aan de onderliggende behoefte(n) niet is voldaan.

Lees meer

close